Minggu, 22 Oktober 2017

Seisi, Segala


Seisi bumi adalah ladang untuk menggerakkan amal. Menghadirkan keberkahan. Seisi langit dan bumi ialah seagung-agungnya ladang ilmu. Menundukkan pada ketaatan. Seisi dunia yaitu semulia-mulianya jalan. Berpasrah lahir batin padaNya. Di seisi bumi ini, di seisi langit, di seisi dunia ini, banyak sekali manusia yang bisa dijadikan kawan. Mereka bertebaran hampir di setiap titik. Menyebar, tersebar dari timur ke puncak barat, dari utara hingga ke ujung selatan. Maka sungguh, pada kalimat yang pernah diujar oleh Hasan Al-Bashri Rahimahullah, "Perbanyaklah kawan-kawan yang shalih. Sungguh mereka memiliki syafa'at di Hari Kiamat" mempunyai maknanya sendiri. 
Kehadiran banyak kawan tidak berarti menjadi penyebab surga akan menjadi begitu dekat. Namun, membanyakkan kawan yang shalih ialah penyebab syafa'at akan diperoleh di kehidupan selanjutnya kelak.

Maka sungguh, dalam diri Rasulullah, dalam kehidupan beliau, tiadalah yang mengelilinginya terkecuali kawan yang shalih. Bahkan ketika Allah telah menjanjikan Surga terbaik baginya. 
Maka sungguh, tidak akan merugi, tiada akan aniaya hidup kita saat dikelilingi oleh kawan yang shalih. Insyaallah.

#Inay

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pengabulan Allah

Kita tidak pernah tahu, bisik hati mana yang akan Allah kabulkan. Kita tidak pernah tahu doa dari siapa yang akan Allah indahkan. Dan kit...